Układy pomiarowe

APARATURA KONTROLNO – POMIAROWA DO ODBIORU MLEKA ZAINSTALOWANA NA AUTOCYSTERNIE / NACZEPIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARATURA KONTROLNO – POMIAROWA DO DYSTRYBUCJI PŁYNU ADBLUE, ZAMONTOWANA NA NACZEPIE

Charakterystyka Aparatury Kontrolno – Pomiarowej do odbioru mleka, zamontowanej na autocysternie lub naczepie – w wersji podstawowej (tj. z ręcznym próbkowaniem)  :

 • odbiór mleka pompą
 • pomiar bieżący ilości odbieranego mleka
 • sumowanie ilości łącznej mleka odebranego na danej trasie
 • pomiar temperatury bieżącej i średniej odbieranego mleka
 • wyświetlanie danych pomiarowych na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym
 • wydruk danych z odbioru mleka na drukarce termicznej: jako paragon dla dostawcy oraz zestawienie zbiorcze dla mleczarni po zakończeniu trasy
 • komputerowy system rejestracji danych kompatybilnych z zakładowym systemem informatycznym
 • rejestracja w pamięci komputera następujących danych: ilość mleka, temperatura mleka, numer rolnika, nazwiska rolników, dane GPS, dane o trasie (numer kierowcy, numer pojazdu, numer trasy, numer kursu), daty, czas odbioru, informacje o nieprawidłowej pracy
 • urządzenia pomiarowego np. wyłączenie pompy podczas odbioru mleka, załączenie i wyłączenie komputera PK-4, praca ręczna, zapis śladu trasy z oznaczonym na niej punktami do sczytywania i obejrzenia na mapie jako osobny plik
 • wydruk danych dla dostawcy na drukarce EPSON zawierający informacje,
 • GPS- lokalizacja dostawcy
 • wysyłanie danych opisanych powyżej do MTC po zakończeniu trasy za pomocą sieci Wi-Fi
 • przenoszenie danych z komputera w autocysternie do komputera zakładowego za pomocą pendrive’a USB,
 • automatyczna blokada pompy nabiałowej po przekroczeniu zadanej temperatury mleka
 • zdalne sterowanie pracą pompy nabiałowej za pomocą pilota
 • pobór reprezentatywnych prób mleka z ręczną wymianą pojemników + chłodziarka na próbki mleka (butelki polskie)
 • licznik zapełnienia poszczególnych komór z automatycznym wyłączeniem pompy po zapełnieniu danej komory
 • automatyczne mycie aparatury w systemie CIP (łącznie z pompą – bez konieczności zakładania specjalnej pokrywy do mycia)
 • oświetlenie i ogrzewanie szafy z aparaturą kontrolno-pomiarową

Wyposażenie aparatury pomiarowej:

 • szafa w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, trzykomorowa (wszystkie komory zamykane drzwiami stalowymi)
 • pompa nabiałowa (samozasysająca) z napędem hydraulicznym od skrzyni biegów pojazdu o wydajności maksymalnej 24.000 litrów/godz. przystosowana do automatycznego mycia w systemie CIP (bez konieczności posiadania specjalnej dodatkowej pokrywy)
 • pompa hydrauliczna tłoczkowa zamontowana przy przystawce odbioru mocy
 • drukarka termiczna EPSON zamontowana w hermetycznej skrzynce przy komputerze PK-4
 • instalacja nabiałowa z odgaźnikiem, filtrem, zaworem zwrotnym, wziernikiem przepływu w wykonaniu polerowanym – takie wykonanie gwarantuje łatwość wymycia instalacji
 • instalacja hydrauliczna wyposażona w podwójny system sterowania pracą pompy mleczarskiej: system automatyczny oraz system sterowania ręcznego, umożliwiający dokończenie trasy skupu mleka w przypadku awarii systemu automatycznego;
 • układ hydrauliczny z zastosowaniem filtru oleju z automatycznym wskaźnikiem zabrudzenia pozwalającym na optymalne wykorzystanie filtra oraz oleju hydraulicznego
 • zbiornik oleju zamontowany w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp do kontroli poziomu i wymiany oleju oraz czyszczenia filtra,
 • instalacja elektryczna instalacji pomiarowej zabezpieczona przetwornicą 24V/24V przed uszkodzeniem w wyniku przepięć powstających w przypadku uszkodzenia regulatora napięcia podwozia lub rozruchu silnika za pomocą urządzeń rozruchowych;
 • system ręczny poboru prób mleka
 • centralny kolektor spustowy DN50 umożliwiający spust z każdej komory niezależnie lub z kilku razem oraz przepompowanie na przyczepę za pomocą rurociągu wyprowadzonego na tył cysterny
 • wąż ssący o przekroju DN45 i długości 8 mb
 • układ nagrzewania szafy z bloku silnika (układ działa po osiągnięciu przez silnik temperatury 60°C)
 • chłodziarka z pojemnikami na próbki mleka (80 szt. buteleczek umieszczonych w dwóch statywach po 40 szt.) wyposażona w sprężarkowy agregat chłodniczy gwarantujący schładzanie prób mleka do temperatury 4ºC

Dodatkowe, opcjonalne funkcje, które może realizować Aparatura Kotrolno – Pomiarowa :

1. Automatyczny bezobsługowy pobór prób mleka z automatyczną wymianą pojemników w układzie karuzelowym (wieńcowym). Pojemność karuzeli: 54 butelki z korkami gumowymi (z nacięciem) umieszczone w 3 zasobnikach po 18 szt. System próbkowania zainstalowany jest w kwasoodpornej, izolowanej komorze z wymuszonym chłodzeniem. Układ chłodzenia -. sprężarka tłokowa gwarancja chłodzenia do +4ºC Konstrukcja szafy umożliwia obserwację działania karuzeli przez okienko. Szafa wyposażona jest w oświetlenie oraz zamek umożliwiający założenie plomby w celu wyeliminowania możliwości dostępu do próbek osobom nieupoważnionym. Rozwiązanie techniczne systemu poboru próbek zapewnia przepłukanie instalacji probierczej surowcem z kolejnej dostawy przed rozpoczęciem pobierania prób. Ogrzewanie komory na próbki w okresie zimowym zabezpieczające przed zamarzaniem próbek

2. Automatyczny pobór próby zbiorczej z cysterny za pomocą zaworu probierczego produkcji PRO-WAM

3. Transmisja danych za pomocą GPRS (transmisja danych możliwa zaraz po zakończeniu trasy skupu surowca, bez zakupu karty SIM)

4. Czytnik kodów kreskowych do odczytu kodów na buteleczkach od próbek. System uniemożliwia podmianę buteleczek z próbkami od rolników

5. Zestaw czujników do monitoringu pracy kierowcy podczas odbioru mleka + oprogramowanie do podglądu i analizy nieprawidłowości:

3 szt – czujniki kierujące mleko do komór cysterny

2 szt – czujniki na zaworach spustowych

2 szt – czujniki na odgaźniku

1 szt – czujnik na przepompowaniu

1 szt – czujnik zaworu oddzielającego zawory spustowe od instalacji pomiarowej

1 szt – czujnik na zaworze CIP

1 szt – czujnik na zaworze mycia instalacji przepompowania

1szt – czujnik otwarcia komory z wieńcem

System analizuje i rejestruje wszelkie nieprawidłowości pojawiające się podczas objazdu trasy skupu wynikające z ingerencji kierowcy. W przypadku ingerencji kierowcy w ilość i jakość odbieranego surowca system blokuje (wyłącza) pompę (brak możliwości odbioru surowca) i blokuje przepływomierz (brak możliwości dodania – odbioru w układzie zamkniętym).

6. Czujnik obrotów pompy, system rejestruje zmiany parametrów pracy pompy nabiałowej mającej wpływ na wydajność i dokładność pomiaru 

7. Moduł do rejestracji zmian parametrów przepływomierza PD340

10. Pomiar rozwodnienia lub zasolenia mleka (wzór użytkowy chroniony w Urzędzie Patentowym)konduktometr 

11. Pomiar pH odbieranego mleka – umożliwia pomiar kwasowości mleka przed rozpoczęciem odbioru

 

Charakterystyka ważniejszych elementów Aparatury Kontrolno – Pomiarowej do dystrybucji płynu AdBlue, zainstalowanej na naczepie :

 • umieszczony w szafie ze stali kwasoodpornej
 • pompa tłocząca o wydajności max 36.000 l/h z napędem hydraulicznym z wirnikiem nierdzewnym
 • instalacja wydawania z liczydłem na bazie komputera PK-4 (kolorowy wyświetlacz dotykowy)
 • przepływomierz
 • wziernik przepływu
 • system rejestracji danych w pamięci komputera PK-4 z wydrukiem, spełniający miedzy innymi następujące funkcje:

– pomiar ilości środka AdBlue u klienta

– pomiar łącznej dostawy środka AdBlue

– wyświetlanie danych na wyświetlaczu

– wprowadzanie numerów klientów

– GPS (automatyczne wyświetlanie na ekranie komputera danych klienta po dotarciu do miejsca wydawania)

– automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku braku środka AdBlue

– możliwość programowania dowolnej ilości numerów dostawców oraz numerów tras

– scalone i czytelne wydruki zbiorcze, również w terminie późniejszym

– rejestracja danych (logi zdarzeń) w pamięci jednostki sterującej przez okres 3 miesięcy

– transmisja danych w systemie GPRS (nie obejmuje zakupu karty SIM)

 • drukarka termiczna paragonów
 • zawór zwrotny
 • orurowanie o średnicy DN50
 • system złącz wraz z wężem dystrybucyjnym 
 • instalacja powietrzna do wypychania powietrzem produktu z węża oraz rurociągów łączących instalację pomiarowa cysterny ze zbiornikiem klienta
 • nalewak ze stali nierdzewnej służący do załadunku zbiorników 1000 lOprócz powyższych, na życzenie Klienta, Aparatura może być rozbudowana o dodatkowe opcje wyposażenia, takie jak : 
 •  Transmisja danych z trasy wydawania AdBlue poprzez system GPRS
 • GPS (automatyczne wyświetlanie na ekranie komputera w aparaturze do dystrybucji AdBlue danych Klienta po dotarciu do miejsca wydawania)

 

Accessibility
pl_PL