Do sprzedania

 

Szanowni Państwo !

Poniżej zamieszczamy ogłoszenia dotyczące sprzedaży produktów produkcji PRO-WAM. 

Naczepa Cysterna spożywcza
Cena :  185.000zł za sztukę + 23% VAT
 •  rok produkcji 2016, produkcji PRO-WAM, podwozie Sommer, 2 szt.
 •  pojemność około 30.000l
 •  pojemności komór: I – 10.000l, II – 8.000l, III – 12.000l
 •  włazy inspekcyjne – 3 włazy DN450 wzmocnione
 •  instalacja wydmuchu produktu do 0,5 bar
 •  izolacja 100 mm
 •  płaszcz zewnętrzny – tworzywo GFK
 •  centralny układ mycia CIP
 •  zawory denne DN100DIN 3 szt. (odporne na zamarzanie) typu grzybkowego sterowane ręcznie za pomocą pokrętła na górze cysterny, centralny podgrzewany rurociąg spustowy
 •  ogrzewanie Webasto
 •  pomiar temperatury
 •  pojemnik na wąż 2 szt.
 •  wózek jezdny marki Sommer, osie tarczowe SAF, felgi aluminiowe
 •  stan naczep dobry
 •  opony w stanie zużycia około 50-60%

Więcej informacji do uzyskania pod numerem telefonu 692 421 317.

           

 

     

 

Naczepa cysterna spożywcza
Cena  132.000zł + 23% VAT
 • rok produkcji 2015, produkcji PRO-WAM, podwozie Wielton
 • pojemność około 30.000l
 •  pojemności komór: I – 10.000l, II – 8.000l, III – 12.000l
 •  płaszcz zewnętrzny ze stali kwasoodpornej
 •  3 zegarowe czujniki temperatury
 •  podwójne włazy DN450 wzmocnione
 •  instalacja wydmuchu produktu do 0,5 bar
 •  izolowana centralna rura spustowa DN80
 •  zawory denne DN80 pod każdą sterowane ręcznie za pomocą dźwigni umiejscowionych z prawej strony cysterny
 •  pojemnik na wąż o długości 6 m i średnicy ~ 150 mm szt. 2
 •  wózek jezdny marki Wielton, osie tarczowe SAF, felgi stalowe

Więcej informacji do uzyskania pod numerem telefonu 692 421 317.

                   

Cena: 158.200 EUR + 23%VAT

1. Cysterna mleczarska o poj. 17.600 l :

 • centralne sterowanie za pośrednictwem certyfikowanego centralnego komputera

z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem PK-4 z nowym oprogramowaniem w zakresie

monitorowania pracy kierowcy, nieprawidłowe działania kierowcy podczas trasy

odbioru mają być wskazane na wydruku końcowym

oprogramowanie do zarządzania zestawem do przewozu mleka (samochodu i przyczepy) z

modułem geolokacji GPS+GPRS

 • system czujników indukcyjnych monitorujący stan instalacji samochodu i przyczepy

(wyprowadzone wejście – gniazdo na tył)

 • aplikacja generująca raporty o zdarzeniach w czasie realizacji odbioru (z wyróżnieniem

zdarzeń krytycznych) i przesyłająca je za pośrednictwem komunikatów e-mail lub SMS

 • współpraca w zakresie dwukierunkowej transmisji danych za pośrednictwem sieci GSM

pomiędzy systemem komputerowym zestawu samochodowego do odbioru mleka

a systemem w zakładzie mleczarskim

 • zbiornik 3 komorowy – pojemność ok. 17.600 l
 • pojemności:

I – 5.575

II – 6.475

III – 5.575

 • system powiadamiania właściciela SMS-ami o niepożądanych wydarzeniach związanych

z odbiorem mleka na samochód

 • kształt kuferkowy
 • zbiorniki wewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (AISI 304)
 • izolacja zbiornikow na całej powierzchni styropianem o grubości 50mm
 • rama i elementy nośne cysterny wykonane ze stali ocynkowanej
 • 3 włazy o średnicy 450 mm
 • centralna rura odpowietrzająca
 • centralny układ mycia – głowice myjące w każdej komorze z ręcznymi zaworami

zabezpieczającymi przed przelewaniem się mleka do instalacji myjącej

 • szafa bez aparatury kontrolno-pomiarowej zamontowana z prawej strony pojazdu, wykonana

ze stali nierdzewnej AISI 304, zamykana, ogrzewana i oświetlona –

 • układ poboru prób – automatyczny wieńcowy zapewniający reprezentatywność pobranej

próby, w układzie karuzelowym, zawartość zasobnika do prob 54 szt., wyposażony w sampler

oraz Flowlevelmeter

 • centralny kolektor spustowy – rury spustowe izolowane i gwintowane DN65 DIN – Zawory Alfa Laval
 • wyposażenie dodatkowe – drabinki i pomost obsługowy z prawej strony pojazdu, dodatkowe

oświetlenie dla obsługi minimum 1 szt., oświetlenie obrysowe

 • instalacja przepompowywania mleka z cysterny na pojeździe do cysterny na przyczepie DN65
 • zbiorniki wewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej o gr. 2.5 mm
 • płaszcz zewnętrzny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (AISI 304); wykończenie

powierzchni techniką mazerowania

 • wąż odpowietrzający odgaźnik przeprowadzony pod płaszczem zewnętrznym
 • centralny układ mycia – głowice myjące w każdej komorze, z zaworami ręcznymi

zabezpieczającymi przed przelewaniem się mleka do instalacji myjącej + mycie odpowietrznikow

 • poręcz zabezpieczająca
 • drabina wejściowa – pierwszy stopień rozkładany
 • przyłącze do podłączenia systemu CIP zakończone zaworem DN50GS wg DIN wyprowadzone

na przód cysterny z prawej strony

 • izolowane rury spustowe DN65 DIN
 • osłona maskująca z lewej strony
 • cztery lampy robocze wspomagające pracę kierowcy po zmroku – 2 szt. zamontowane na

przedniej dennicy; 2 szt. zamontowane z tyłu pomiędzy podłużnicami

 • centralny kolektor spustowy DN65 do napełniania i opróżniania cysterny – umożliwiający

niezależny spust z każdej komory i przepompowanie na przyczepę (rurociąg wyprowadzony na

tył cysterny) połączony z układem mycia, kolektor wyposażony w dwa króćce odbiorcze

DN65DIN przyłącza DIN, czujniki otwarcia zaworów kierujących mleko do poszczególnych

komór cysterny

 • dodatkowa szafa metalowa o dł. ok.150 cm z prawej strony pojazdu do przewozu artykułów

nabiałowych – 1 szt. (szafy zamontowane przy szafie z AKP) + szafka zamontowana przed

szafką AKP

 • kamera cofania
 • automatyczny bezobsługowy pobor prob mleka z automatyczną wymianą pojemników w

układzie karuzelowym (wieńcowym). Pojemność karuzeli: 54 butelki z korkami gumowymi (z

nacięciem) umieszczone w 3 zasobnikach po 18 szt. System próbkowania zainstalowany jest

w kwasoodpornej, izolowanej komorze z wymuszonym chłodzeniem. Gwarancja chłodzenia do

+4oC. Konstrukcja szafy umożliwia obserwację działania karuzeli przez okienko. Szafa

wyposażona jest w oświetlenie oraz zamek umożliwiające założenie plomby w celu

wyeliminowania możliwości dostępu do próbek osobom nieupoważnionym. Rozwiązanie

techniczne systemu poboru próbek zapewnia przepłukanie instalacji probierczej surowcem z

kolejnej dostawy przed rozpoczęciem pobierania prób. Ogrzewanie komory na proóki w

okresie zimowym zabezpieczające przed zamarzaniem próbek

 • pomiar temperatury mleka przed dokonaniem odbioru od dostawcy. Pomiar

odbywa się za pomocą przenośnego urządzenia, mierzy ono temperaturę

mleka, które ma zostać odebrane od rolnika. Wyniki pomiaru są automatycznie

przesyłane do komputera PK-4 i analizowane z ustawionymi parametrami. Jeśli

wyniki pomiarów mieszczą się w dopuszczalnych granicach ustawionych

parametrów, system zezwala na odbiór mleka, jeśli natomiast wyniki są złe system

czeka na decyzję operatora.

Dane pomiarowe są rejestrowane w pamięci komputera PK-4, istnieje możliwość ich

odczytu na komputerze PC w Mleczarni

 • system chłodzenia
 • wydruk danych pomiarowych jako: paragon dla dostawcy oraz zestawienie zbiorcze dla

mleczarni po zakończeniu trasy odbioru mleka; drukarka termiczna Epson (zamontowana w

hermetycznej skrzynce umieszczonej w szafce z komputerem)

 • identyfikacja dostawców mleka za pomocą systemu GPS (komputer PK-4 rozpoznaje pozycję

dostawcy mleka z dokładnością do 5m – kierowca nie ma potrzeby wprowadzania numeru

dostawcy w celu rozpoczęcia odbioru)

 • czujnik przesunięcia wieńca
 • system do poboru próbki zbiorczej z cysterny przy pomocy Samplera
 • moduł do transmisji danych z komputera PK-4 za pomocą GPRS do komputera PC w

Mleczarni wyposażony w tunel do zabezpieczenia przesyłanych danych przed ingerencją z

zewnątrz

 • czujniki:

– 3 szt – czujniki kierujące mleko do komór cysterny

– 2 szt – czujniki na zaworach spustowych

– 2 szt – czujniki na zaworach oddzielających

– 1 szt – czujnik na przepompowaniu

– 2 szt – czujniki na zaworach CIP

– 1 szt – czujnik na zaworze oddzielającym CIP od przepompowania

– 1 szt – czujnik otwarcia komory z wieńcem

– 1 szt – czujnik przesuwu wieńca

Wyposażenie :

 • szafa na aparaturę kontrolno-pomiarową zamontowana z prawej strony pojazdu, wykonana ze

stali nierdzewnej AISI 304, zamykana, ogrzewana i oświetlona

 • trzykomorowa szafa w wykonaniu ze stali kwasoodpornej :

– komora na komputer pokładowy- zamykana kwasoodpornymi drzwiami

– komora na instalację próżniową – zamykana roletą

– komora chłodnicza na próbki- zamykana kwasoodpornymi drzwiami z okienkiem rewizyjnym

 • układ nagrzewania szafy z bloku silnika (układ działa po osiągnięciu przez silnik

temperatury 60oC).

 • wąż spożywczy DN50 o długości 8 mb ze złączem DN50BN – bez ssawki i pojemnika na

ssawkę

 • instalacja nabiałowa z odgaźnikiem, filtrem, zaworem zwrotnym, wziernikiem przepływu

w wykonaniu polerowanym

 • instalacja hydrauliczna do napędu pompy wirowej w instalacji pomiarowej (pompa przy

przystawce, zawory hydrauliczne, węże hydrauliczne, silnik pompy wirowej, pompa wirowa)

 • redukcje:

redukcja DN65DIN/DN70BN – 1szt.

redukcja DN65DIN/DN50BN – 1szt.

redukcja DN65DIN/DN50SMS – 1szt.

redukcja DN65DIN/DN50DIN – 1szt.

redukcja DN50DIN/DN50BN – 1szt.

redukcja DN50DIN/DN50SMS – 1szt.

2. Podwozie samochodu ciężarowego marki SCANIA P410 B6x2NA:

 • silnik o mocy 410 KM, norma emisji spalin EURO 6
 • PTO
 • przednie zawieszenie 8t
 • tylne zawieszenie 11,5t + 7,5t
 • kabina typ CP17N z leżanką rozkładaną
 • zbiornik paliwa 400 litrow
 • zbiornik AdBlue 80 litrow
 • skrzynia biegów automatyczna
 • ABS, ESP
 • hamulce tarczowe
 • tachograf

Wykonawca zapewnia:

 • świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej wg dyrektywy MID – po stronie Klienta
 • atest Państwowego Zakładu Higieny na cysterny
 • dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów
 • szkolenie obsługi cysterny
 • książeczka mycia
 • dopuszczenie weterynaryjne
 • tabliczka z napisem MLEKO

Opcjonalnie:

 1. Konduktometr – urządzenie umożliwia wykrycie rozwodnienia lub zasolenia odbieranego mleka w czasie odbioru od dostawcy (dolanie do mleka wody lub roztworu wody z solą ) oraz oszacowanie ilości dolanej wody na podstawie zmian przewodności (rozwiązanie techniczne chronione w Urzędzie Patentowym) – dopłata: 2.360 EUR + 23% VAT
 2. czytnik kodów kreskowych firmy SICK w układzie próbkowania – dopłata: 2.250 EUR + 23% VAT

Rok produkcji: 2020

Termin realizacji: gotowa na placu

Warunki odbioru : do ustalenia

Warunki gwarancji : cysterna: 24 miesiące , aparatura kontrolno-pomiarowa: 12 miesięcy

Gwarancja nie obejmuje części ulegających naturalnemu zużyciu tj. wirnik pompy, uszczelnienia, węże, żarówki, itp.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz części zamienne.

Gwarancja na podwozie Scania – wg. warunków Producenta, firmy Scania

Wystawiamy fakturę VAT.

Więcej informacji do uzyskania pod numerem telefonu 692 421 317.

Cena: 122.000 zł + 23%VAT

Przyczepa-cysterna o poj. ok. 13.000 l na używanym podwoziu Koegel typu BDF :

 • trzykomorowa, pojemność komór:
 • I komora – 4.350,
 • II komora – 4.350,
 • III komora – 4.350
 • kształt zbiornika kuferkowy (jednolity)
 • zbiorniki wewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (AISI 304), o gr. 2,5 mm
 • izolacja na całej powierzchni o grubości 50 mm styropian
 • płaszcz zewnętrzny oraz dennice zewnętrzne, wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304, dennica przednia i tylna mazerowana
 • pasy zewnętrzne wykonane ze stali AISI 304
 • rama i elementy nośne cysterny wykonane ze stali ocynkowanej (wręgi wzmocnione)
 • pasy mocujące cysternę do wręg – wzmocnione
 • 3 włazy DN450 z zaworami odpowietrzającymi w wykonaniu higienicznym
 • centralny układ mycia – głowice myjące w każdej komorze z zaworem odcinającym ręcznymzabezpieczającym przed przelaniem się mleka do rurociągu lub do innych komór – przyłączeDN50DIN
 • układ przepompowania wyprowadzony na przód cysterny, DN50DIN, układ przepompowania bez zaworu zwrotnego. Układ przystosowany do podłączenia wężem z przyłączem układumycia
 • izolowane rury spustowe DN65, kolektor spustowy z trzema zaworami spustowymi skolektorowany w jeden zbiorczy zawór odbiorczy DN65DIN – centralnie położony – w linii środkowego spustu (2 komory)
 • zamknięty w kwasoodpornej szafce spustowej z drzwiami otwieranymi do góry wspomaganymi sprężynami gazowymi z prawej strony cysterny, drzwi typu „BUS” szafka przesunięta max w stronę tylnego koła
 • osłona maskująca z lewej strony cysterny
 • drabina
 • redukcja asymetryczna:
 • DN65DIN/ DN50DIN

Podwozie używane Koegel typu BDF:

 • piaskowane
 • malowane
 • złącze elektryczne 1×15 PIN
 • złącze pneumatyczne: std (2 x słuchawka)
 • nowe opony 4szt.
 • rok produkcji : 2013
 • osie BPW
 • hamulce tarczowe

Warunki odbioru: w siedzibie Zamawiającego

Warunki gwarancji:

 • cysterna : 12 miesięcy
 • używane podwozie BDF nie podlega gwarancji

Więcej informacji do uzyskania pod numerem telefonu 692 421 317.

Bieżące informacje

15-lecie PRO-WAM

15-lecie PRO-WAM

Na początku maja, w malowniczym i słonecznym Kołobrzegu odbyło się sympozjum z okazji 15-lecia Spółki PRO-WAM z Koszalina. Tematem przewodnim był monitoring, optymalizacja oraz nawigacja w systemach do odbioru mleka. Uczestnikami spotkania byli...

Samochody specjalne-134 500 szklanek mleka

Samochody specjalne-134 500 szklanek mleka

Prezentujemy autocysternę firmy PRO-WAM do przewozu mleka zabudowaną na 3-osiowym podwoziu samochodu Mercedes-Benz Actros 2543 6×2. Mimo że nie udało nam się w pełni zaprząc tego pojazdu do pracy, to jednak nawet jazda bez ładunku dostarczyła wielu ciekawych wrażeń....